Do nové sezóny se zahraniční posilou

English version follows

Velká a pro mnohé možná nečekaná posila se pro sezónu 2023 objeví v dresu Přerov Mammoths. Tým poprvé v historie angažuje tzv. importa, tedy hráče, který hrál americký fotbal v zámoří. Jedná se o Tyrona Clarka, který již má zkušenosti s českým fotbalem a to konkrétně v Brno Sígrs. Tam v sezóně 2019 obdržel i ocenění MVP Defese celé ligy.

Mamuti dlouhodobě říkali, že se nechtějí vydávat cestou importů, že se jedná o zkratku k úspěchu. Příchodem zahraniční posily se ale neopouští od koncepční práce. S Tyronem klub podepsal smlouvu na tři roky. Nejedná se tedy o posilu pro jednorázový úspěch, ale další krok, jak hráče a celý tým posunout ještě o kousek dál.

Tyrone již svůj přínos ukázal v podobě pomoci trénování mládežnického týmu U21 na podzim. I na tréninku seniorů je znát jeho přínos jenom jeho přítomností.

Cíl Mamutů je tak jasný – zopakovat loňskou účast v semifinále.

Nyní se ale v rámci krátkého interview můžete dozvědět více o naší posile.


Ahoj Tyrone, můžeš se prosím představit našim fanouškům a říct nám něco o sobě?

Ahoj Mamuti, jmenuji se Tyrone Clark a jsem váš nový linebacker. Sloužil jsem dva a půl roku v námořnictvu Spojených států jako lodní důstojník. Jsem velmi poctěn, že můžu být členem vaší organizace a jsem připraven vám ukázat, co umím!

Fotbal hraji již 23 let a většinu mojí kariéry jsem strávil právě v zámoří. Jako dítě jsem hrál v PeeWee lize, pak na střední škole, univerzitě a poté dva roky profesionálně v České republice za Brno Sígrs.

Co považuješ za svůj největší zážitek spojený s fotbalem?

Tak to je velmi těžké. Určitě je to vítězství v univerzitním šampionátu v USA a dále taky vytvoření rekordu v Paddock lize (tehdejší název první české ligy – pozn. redakce) v počtu tacklů v sezóně 2019.

Jaké je tvé oblíbené české jídlo a tým z NFL?

Nejoblíbenější jídlo je vše, co uvaří moje žena Eva (ale nejvíc asi řízek s bramborovým salátem, svíčková a těstoviny s lososem)! Oblíbený tým z NFL je určitě Kansas City Chiefs.

Co by si vzkázal našim fanouškům a spoluhráčům? Co od tebe mohou v této sezóně očekávat?

Spoluhráčům bych vzkázal, aby byli připraven na to, že se bude pořádně makat. V této sezóně hodláme dát lize najevo, že jsme tady a jsme připraveni. A fanouškům, aby se připravili na to, že uvidí dominantní tým. Připravte se na to, že útok bude přidávat jeden bod za druhým a obrana bude létat po hřišti a dominovat. Co ode mě mohou fanoušci v této sezoně očekávat? To je jednoduché. Totální dominanci a tvrdé hity. Jak jsem řekl svému trenérovi, staré rekordy budou překonány a nové stanoveny. To vám mohu zaručit.

A big and for many people unexpected signing will appear in the jersey of Přerov Mammoths for the 2023 season. For the first time in history, the team is hiring an import, a player who played American football overseas. The player in question is Tyrone Clark, who already has experience with Czech football, specifically with the Brno Sígrs. There, in the 2019 season, he also received the MVP Defense of the entire league.

The Mammoths have long said that they don’t want to go the route of imports, that it is a shortcut to success. But the arrival of foreign player doesn’t abandon the conceptual work. The club has signed Tyrone on a three-year contract. So this is not a signing for a one-off success, but another step to take the players and the team one step further.

Tyrone has already shown his contribution by helping coach the U21 youth team in the fall. Even at the senior training session, his contribution is evident just by his presence.

So the Mammoths‘ goal is clear – to repeat last year’s appearance in the semi-finals.

But now you can find out more about our reinforcements in a short interview.


Hi Tyron, could you introduce yourself to our fans and tell us something about yourself? How long have you been playing football and where have you played?

Hello Mammoth Nation, my name is Tyrone Clark and I am your new MLB for the 2023 season. I served 2.5 years in the United States Navy as an Aviation Boatswains Mate Handler and I am very excited to be apart of this organization and ready to show you what I can do.

I have been playing football for 23 years. I’ve played most of my career in the USA. Playing in PeeWee leagues when I was a kid, then junior high school, high school, at the college level, and professional for two years in the Czech Republic.

What do you consider to be your greatest football experience?

My greatest football experience, that’s hard one. It’s between winning a championship in college and getting a ring or setting a Paddock Liga Single Game Tackle Record in 2019.

What is your favorie czech food and NFL team?

My favorite Czech food is anything that my wife Eva cooks! (rízek with potato salad, svíčková s knedlíkem, pasta with salmon.) My favorite NFL team is the Kansas City Chiefs.

What would you say to our fans and teammates? What can they expect from you this season?

I would say to the team be ready to put in that work. We are going to make a statement this season and let the league know that we are here and we are ready. And to the fans, get ready to see a dominate team Get ready to see the offense put up points and the defense to fly around the field and dominate. What the fans can expect from me this season? That’s easy. Total domination and Hard hits. As I told my coach, old records will be broken and new ones will be set. I can guarantee you that.